O programie

Program Moje finanse skierowany jest do młodzieży w wieku 15–19 lat. Jego celem jest poszerzanie wiedzy i umiejętności uczniów dotyczących efektywnego zarzadzania finansami osobistymi, wspieranie przedsiębiorczości oraz budowanie własnego kapitału społecznego–ekonomicznego a także wzmacnianie kompetencji pomocnych w dokonywaniu wyboru dalszej ścieżki edukacyjnej czy przyszłości zawodowej.

Program realizowany jest pod egidą inicjatywy edukacyjnej #Youth Empowered, powstałej z myślą o młodych ludziach, którzy potrzebują wsparcia w procesie decyzyjnym dotyczącym wyboru kierunku edukacyjnego czy życia zawodowego.

Materiały do programu „Moje finanse” zostały opracowane z ekspertami rynku pracy oraz praktykami biznesu. Umożliwiają nauczycielowi realizację treści programowych w interesujący i atrakcyjny dla młodzieży sposób, zarówno stacjonarnie jak i zdalnie. Na platformie znajdują się:

Materiały nauczyciela

  • materiały dydaktyczne – podzielone tematycznie scenariusze zajęć, zadania edukacyjne, prezentacje merytoryczne, gry, quizy, zadania
  • filmy edukacyjne i e-wykłady
  • testy do weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów wraz z kluczem odpowiedzi
  • webquesty

Materiały ucznia

  • ćwiczenia interaktywne
  • filmy edukacyjne i e-wykłady
  • Informacje o konkursie

Chcesz wiedzieć więcej?  Zapoznaj się z prezentacją!

Prezentacja