Polityka prywatności

Dokument dotyczy gromadzenia, przetwarzania oraz ochrony danych osobowych pozyskanych w związku ze zgłoszeniem uczestnictwa w wybranym Programie poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

Administratorem danych osobowych gromadzonych z wykorzystaniem naszej Strony jest Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości z siedzibą w Warszawie (02-504), ul. Kielecka 1/1.

Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości (zwana dalej Fundacją) dbając o jak największą ochronę danych osobowych, stosuje odpowiednie rozwiązania organizacyjne i techniczne zapobiegające ingerencji w prywatność Użytkowników przez osoby trzecie. Nasze działania mają na celu zapewnienie jak największej gwarancji poczucia bezpieczeństwa zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, tym postanowienia obowiązującego od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Informujemy, że na stronach Fundacji mogą zostać zamieszczone zewnętrzne linki umożliwiające jego Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych, bądź też podczas korzystania ze strony Fundacji w Państwa urządzeniu mogą być dodatkowo umieszczone pliki Cookies pochodzące od innych podmiotów a możliwość ich wyłączenia znajdziesz w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa i poufności danych używamy bezpiecznego protokołu szyfrowania komunikacji (SSL).

Dodatkowo nasze bazy danych oraz komputery są zabezpieczone przed dostępem osób nieuprawnionych.

Twoje dane osobowe otrzymaliśmy bezpośrednio od Ciebie podczas uzupełnienia formularza zgłoszenia na naszej stronie internetowej do jednego z realizowanych przez nas programów edukacyjnych. Twoje dane pozyskaliśmy zatem bezpośrednio wskutek zawarcia Umowy z naszą Fundacją.

Za pomocą formularza zgłoszenia zbieramy tylko te dane, które są niezbędne do uczestnictwa w programie. Zakres tych danych obejmuje dane zwykłe: imię i nazwisko, telefon, adres e-mail, wizerunku w postaci fotografii oraz audiowizualnej. Fundacja nie zbiera danych wrażliwych.

Podanie danych w formularzu zgłoszeniowym do Programu jest niezbędne w celu wykonania przedmiotu Umowy.

Twoje dane osobowe mogą być przekazywane naszym partnerom i trenerom, dzięki którym jest możliwa realizacja naszych programów. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

Masz prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, które przetwarzamy oraz prawo do ich sprostowania i aktualizacji jeśli nie są one zgodne ze stanem rzeczywistym.

Masz prawo do informacji o celach i zakresie przetwarzanych danych oraz o planowanym okresie ich przetwarzania.

Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane osobowe będziemy przechowywać do czasu pełnego zakończenia i rozliczenia danego projektu.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności lub wątpliwości w tym zakresie, prosimy o kontakt pisząc na adres e-mail: junior@junior.org.pl.