I etap

 • I ETAP
  • 1 grudnia 2021 r. – 28 luty 2022 r. Test eliminacyjny [test online], dostęp poprzez platformę „Moje finanse” zakładka Nauczyciel/Komunikaty. Test wypełniany przez uczniów online, udostępniony przez nauczyciela. Przed przystąpieniem do I etapu uczniowie wypełniają i oddają nauczycielowi
   ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH, W TYM WIZERUNKU [do pobrania https://moje-finanse.junior.org.pl/pl/Konkursu
  • 8 marca 2022 r. Wyniki testu eliminacyjnego - plik online zostanie przesłany przez koordynatora programu nauczycielom, którzy zgłosili uczniów do Konkursu.
  • 11 marca 2022 r. Na podstawie wyników nauczyciele wybierają 3 - osobowe zespoły – należy je zgłosić poprzez platformę do programu oraz przesłać mailem na adres koordynatora programu - izabela.adamska-chuta@junior.org.pl
  • 15 marca 2022 r. w godz. 12:00 - 16:00 Studium przypadku – dostęp do linku otrzymają mailem nauczyciele, którzy zgłosili zespoły. Link do studium przypadku nauczyciele przesyłają mailem do zespołu. Cały zespół razem rozwiązuje studium przypadku.
  • 21 marca 2022 r. Wyniki I etapu - plik online będzie udostępniony przez koordynatora programu, nauczycielom, którzy zgłosili zespoły. Na platformie programu „Moje finanse” zakładka Nauczyciel/Studium przypadku zostanie umieszczona lista 20 zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu Konkursu.