I etap

I ETAP

  • 1 grudnia 2022 r. – 24 lutego 2023 r. Test eliminacyjny [test online], dostęp poprzez platformę „Moje finanse” zakładka Konkurs. Test wypełniany przez uczniów online, udostępniony przez nauczyciela. Przed przystąpieniem do I etapu uczniowie wypełniają i oddają nauczycielowi

ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH, W TYM WIZERUNKU      

  • dla osoby niepełnoletniej
  • dla osoby pełnoletniej
  • 1 marca 2023 r. Wyniki testu eliminacyjnego - plik online zostanie przesłany przez koordynatora programu nauczycielom, którzy zgłosili uczniów do Konkursu.
  • 6 marca 2023 r. -  Na podstawie wyników nauczyciele wybierają 3 - osobowe zespoły – należy przesłać ich skład mailem na adres koordynatora programu - izabela.adamska-chuta@junior.org.pl
  • 7 marca 2023 r. -  Ogłoszenie tematu Studium przypadku/projektu. Cały zespół wykonuje to zadanie razem. Do 21 marca zespół przesyła zadanie do koordynatora programu.
  • 22-30 marca 2023 – ocena Studium przypadku/projektu przez jury
  • 31 marca – Wyniki I etapu; plik online będzie udostępniony przez koordynatora programu, nauczycielom, którzy zgłosili zespoły. Na platformie programu „Moje finanse”, zakładka Konkurs/Studium przypadku zostanie umieszczona lista 20 zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu Konkursu.