I etap

I ETAP

  • 1 grudnia 2023 r. – 11 stycznia 2024 r. do godz. 16:00 Test eliminacyjny [test online], dostęp poprzez platformę „Moje finanse” zakładka Konkurs. Test wypełniany przez uczniów online, udostępniony przez nauczyciela. Przed przystąpieniem do I etapu uczniowie wypełniają i oddają nauczycielowi ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH, W TYM WIZERUNKU 
  • dla osoby niepełnoletniej
  • dla osoby pełnoletniej
  • 12 stycznia 2024 r. Wyniki testu eliminacyjnego i ogłoszenie tematu projektu. - plik online z wynikami zostanie przesłany przez koordynatora programu nauczycielom, którzy zgłosili uczniów do Konkursu. Na podstawie wyników nauczyciele wybierają 3 - osobowe zespoły, które wykonują projekt. Do 7 lutego zespół przesyła zadanie do koordynatora programu na adres: izabela.adamska-chuta@junior.org.pl
  • 8-15 lutego 2024 r. - ocena projektu przez jury
  • 16 lutego 2024 r. -  Wyniki I etapu; plik online będzie udostępniony przez koordynatora programu nauczycielom, którzy zgłosili zespoły. Na platformie programu „Moje finanse” w zakładce Konkurs zostanie umieszczona lista 20 zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu Konkursu.