Moje Finanse

Program MOJE FINANSE jest dla Ciebie jeśli:


  • Jesteś nauczycielem szkoły ponadpodstawowej
  • Chcesz poszerzać wiedzę uczniów z zakresu edukacji ekonomicznej i społecznej
  • Jesteś kreatywny/a i chcesz motywować młodzież do budowania ich własnej przyszłości zawodowej

Zgłoś się

Program przewidziany jest do realizacji na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych w systemie klasowym i pozaklasowym, w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub innych przedmiotów ekonomicznych, społecznych i zawodowych.