II etap

II ETAP

  • 19 lutego 2024 r. - Ogłoszenie tematu filmu wraz z opisem (II etap)  na stronie programu „Moje finanse”. Członkowie zespołów mogą realizować projekt zdalnie. Film może być również animacją.
  • do 10 marca 2024 r., do godz. 22:00 - Przesłanie gotowego filmu na adres mailowy koordynatora, wraz z wymaganymi w regulaminie zgodami oraz określonymi w opisie II etapu danymi. Filmy będą umieszczone na kanale YouTube FMP oraz na platformie programu „Moje finanse”.
  • 13 marca, od godz. 9:00  -  20 marca 2024 r. do godz. 17:00 - Głosowanie internautów poprzez formularz online dostępny na platformie „Moje finanse”, w zakładce Głosowanie.
  • 21 marca 2024 r. - Wyniki głosowania internautów, wybór 12 filmów. Wyniki zostaną udostępnione na platformie programu „Moje finanse”.
  • 22 marca - 27 marca 2024 r. Głosowanie Jury – wybór 8 filmów.
  • 28 marca 2024 r. – Wyniki II etapu; Wyłonienie przez Jury, powołanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, finałowych ośmiu zespołów. Wyniki zostaną udostępnione na platformie programu „Moje finanse”.