Harmonogram

HARMONOGRAM KONKURSU:

Rejestracja/zgłoszenia uczniów - od 4 listopada 2021 r. do 21 lutego 2022 r.

https://moje-finanse.junior.org.pl/pl/Konkurs-Przedsiebiorczy-na-rynku-finansowym

Opublikowanie materiału startowego - 17 listopada 2021 r.

 • I ETAP
  • 1 grudnia 2021 r. – 28 luty 2022 r. Test eliminacyjny [test online], dostęp poprzez platformę „Moje finanse” zakładka Nauczyciel/Komunikaty. Test wypełniany przez uczniów online, udostępniony przez nauczyciela. Przed przystąpieniem do I etapu uczniowie wypełniają i oddają nauczycielowi
   ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH, W TYM WIZERUNKU:
  • 8 marca 2022 r. Wyniki testu eliminacyjnego - plik online zostanie przesłany przez koordynatora programu nauczycielom, którzy zgłosili uczniów do Konkursu.
  • 11 marca 2022 r. Na podstawie wyników nauczyciele wybierają 3 - osobowe zespoły – należy je zgłosić poprzez platformę do programu oraz przesłać mailem na adres koordynatora programu - izabela.adamska-chuta@junior.org.pl
  • 15 marca 2022 r. w godz. 12:00 - 16:00 Studium przypadku – dostęp do linku otrzymają mailem nauczyciele, którzy zgłosili zespoły. Link do studium przypadku nauczyciele przesyłają mailem do zespołu. Cały zespół razem rozwiązuje studium przypadku.
  • 21 marca 2022 r. Wyniki I etapu - plik online będzie udostępniony przez koordynatora programu, nauczycielom, którzy zgłosili zespoły. Na platformie programu „Moje finanse” zakładka Nauczyciel/Studium przypadku zostanie umieszczona lista 20 zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu Konkursu.
 • II ETAP
  • 21 marca 2022 r. Ogłoszenie tematu filmu wraz z opisem (II etap) https://moje-finanse.junior.org.pl/pl/Konkursy. Członkowie zespołów mogą realizować projekt zdalnie. Film może być również animacją.
  • do 29 kwietnia 2022 r. Przesłanie do koordynatora programu, na adres mailowy, gotowego filmu wraz z wymaganymi w regulaminie zgodami oraz określonymi w opisie II etapu danymi. Filmy będą umieszczone przez koordynatora programu na kanale YouTube FMP Przedsiębiorczy na Rynku Finansowym oraz na platformie „Moich finansów”, w zakładce Głosowanie.
  • od 4 maja 2022 r. od godz. 8:00 do 16 maja 2022 r. do godz. 17:00 Głosowanie online poprzez formularz dostępny na platformie „Moje finanse”, w zakładce Głosowanie.
  • 19 maja 2021 r. Wyniki głosowania internautów, wybór 12 filmów. Wyniki zostaną udostępnione przez koordynatora programu na platformie programu „Moje finanse” w zakładce Głosowanie.
  • 23 maja 2022 r. Wyłonienie przez Jury, powołanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, finałowych ośmiu zespołów. Wyniki zostaną udostępnione przez koordynatora programu, na platformie programu „Moje finanse” w zakładce Głosowanie.
 • III ETAP
  • 23 maja 2022 r. Ogłoszenie tematu debaty finałowej.
  • 8–9 czerwca 2022 r. Ogólnopolski Finał online. Wszystkie etapy Finału odbędą się online, z wykorzystaniem platformy do wideokonferencji oraz arkuszy online. Wszyscy uczestnicy finału, członkowie komisji oraz moderatorzy będą połączeni zdalnie. Finał będzie składać się z 3 części:
   • mini debaty między-zespołowe
   • test wiedzy
   • wielka debata finałowa