Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

O programie

Program edukacyjny Moje finanse wykorzystuje nowatorskie metody pracy z uczniami, które mają na celu rozbudzić w nich aktywność poznawczą, wyposażyć w praktyczną wiedzę i kluczowe umiejętności z zakresu szeroko rozumianej edukacji finansowej, ekonomicznej i społecznej.

Program Moje finanse  skierowany jest do młodzieży w wieku 15–19. Jego celem jest poszerzanie wiedzy uczniów dotyczącej zasad działania sektora finansowego oraz kształtowanie umiejętności, które umożliwią im efektywne zarządzanie finansami osobistymi i budowanie własnego kapitału społecznego–ekonomicznego a także budowanie swojej przyszłości zawodowej.

Program składa się z dziewięciu modułów tematycznych: Świat finansów, Polubić banki, Inwestycja w siebie, Moje inwestycje, Bezpieczne finanse, Mój budżet, Moje kompetencje, Rynek pracy oraz Świat ubezpieczeń. Treści programu są zgodne z podstawą programową kilku przedmiotów: podstawy przedsiębiorczości doradztwo zawodowe, wiedza o społeczeństwie, przedmiotów zawodowych i ekonomicznych a także godzin wychowawczych dla szkół ponadpodstawowych.
Każdy z modułów wyposażony jest w komplet materiałów dydaktycznych umożliwiających nauczycielowi stosowanie nowatorskich metod pracy z uczniami zarówno w systemie pracy stacjonarnej jak i zdalnej. Poszczególne moduły zawierają propozycje zadań edukacyjnych o różnym poziomie trudności. Koncepcja programu daje nauczycielowi możliwość wdrożenia materiałów w szkole w różnorodny sposób. Ostatecznego wyboru ćwiczeń do realizacji z uczniami dokonuje nauczyciel, mając na względzie ich potrzeby i zainteresowania oraz możliwości czasowe.

Program przewidziany jest do realizacji na lekcjach lub na zajęciach pozalekcyjnych w systemie klasowym i pozaklasowym, w ramach przedmiotu podstawy przedsiębiorczości lub innych przedmiotów ekonomicznych, społecznych i zawodowych.
Program „Moje finanse” realizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości od 2005 roku, dotychczas wzięło w nim udział ponad 1,5 mln uczniów. Co roku udział bierze ok. 100 000 uczniów, ok. 1500 nauczycieli oraz ponad 1 000 szkół. Od kilku już lat Honorowy Patronat nad programem „Moje finanse” obejmuje Ministerstwo Finansów.

Zapraszamy do udziału w programie.

Zgłoszenie do programu
Zapraszamy nauczycieli do zgłoszenia się do programu.

więcej