Harmonogram

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„Młodzi liderzy przedsiębiorczości” 2023/2024

Rejestracja/zgłoszenia uczniów - do 8 stycznia 2024 r.

Publikacja materiału startowego – 2 listopada 2023 r.

 

I ETAP

 • 1 grudnia 2023 r. – 11 stycznia 2024 r. godz. 16:00 Test eliminacyjny [test online], dostęp poprzez platformę „Moje finanse” zakładka Konkurs. Test wypełniany przez uczniów online, udostępniony przez nauczyciela. Przed przystąpieniem do I etapu uczniowie wypełniają i oddają nauczycielowi ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH, W TYM WIZERUNKU       

 • 12 stycznia 2024 r. Wyniki testu eliminacyjnego i ogłoszenie tematu projektu. - plik online z wynikami zostanie przesłany przez koordynatora programu nauczycielom, którzy zgłosili uczniów do Konkursu. Na podstawie wyników nauczyciele wybierają 3 - osobowe zespoły, które wykonują projekt. Do 7 lutego zespół przesyła zadanie do koordynatora programu na adres: izabela.adamska-chuta@junior.org.pl

 • 8-15 lutego 2024 r. - ocena projektu przez jury

 • 16 lutego 2024 r. -  Wyniki I etapu; plik online będzie udostępniony przez koordynatora programu nauczycielom, którzy zgłosili zespoły. Na platformie programu „Moje finanse” w zakładce Konkurs zostanie umieszczona lista 20 zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu Konkursu.

 

II ETAP

 • 19 lutego 2024 r. - Ogłoszenie tematu filmu wraz z opisem (II etap)  na stronie programu „Moje finanse”. Członkowie zespołów mogą realizować projekt zdalnie. Film może być również animacją.

 

 • do 10 marca 2024 r., do godz. 22:00 - Przesłanie gotowego filmu na adres mailowy koordynatora, wraz z wymaganymi w regulaminie zgodami oraz określonymi w opisie II etapu danymi. Filmy będą umieszczone na kanale YouTube FMP oraz na platformie programu „Moje finanse”.

 

 • 13 marca, od godz. 9:00  -  20 marca 2024 r. do godz. 17:00   Głosowanie internautów poprzez formularz online dostępny na platformie „Moje finanse”, w zakładce Głosowanie.

 

 • 21 marca 2024 r. - Wyniki głosowania internautów, wybór 12 filmów. Wyniki zostaną udostępnione na platformie programu „Moje finanse”.

 

 • 22 marca - 27 marca 2024 r. – Głosowanie Jury – wybór 8 filmów.

 

 • 28 marca 2024 r. – Wyniki II etapu; Wyłonienie przez Jury, powołanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, finałowych ośmiu zespołów. Wyniki zostaną udostępnione na platformie programu „Moje finanse”.

 

III ETAP

 • 11 – 12 kwietnia 2024 r. Ogólnopolski Finał konkursu. Konkurs odbędzie się stacjonarnie w Warszawie i będzie realizowany przez 2 dni. W finale weźmie udział 8 zespołów, których zadaniem będzie zaproponowanie i wypracowanie pod okiem mentorów rozwiązania problemu biznesowego lub społecznego a następnie zaprezentowanie go przed panelem sędziów.