Harmonogram

HARMONOGRAM OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„Młodzi liderzy przedsiębiorczości” 2022/2023

 

Rejestracja/zgłoszenia uczniów - od 2 listopada 2022 r. do 21 lutego 2023 r.

Publikacja materiału startowego – 7 listopada 2022 r.

 

 • I ETAP
 • 1 grudnia 2022 r. – 24 lutego 2023 r. Test eliminacyjny [test online], dostęp poprzez platformę „Moje finanse” zakładka Konkurs. Test wypełniany przez uczniów online, udostępniony przez nauczyciela. Przed przystąpieniem do I etapu uczniowie wypełniają i oddają nauczycielowi ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH, W TYM WIZERUNKU:   
 • dla osoby niepełnoletniej
 • dla osoby pełnoletniej
  • 1 marca 2023 r. Wyniki testu eliminacyjnego - plik online zostanie przesłany przez koordynatora programu nauczycielom, którzy zgłosili uczniów do Konkursu.
  • 6 marca 2023 r. -  Na podstawie wyników nauczyciele wybierają 3 - osobowe zespoły – należy przesłać ich skład mailem na adres koordynatora programu - izabela.adamska-chuta@junior.org.pl
  • 7 marca 2023 r. -  Ogłoszenie tematu Studium przypadku/projektu. Cały zespół wykonuje to zadanie razem. Do 21 marca zespół przesyła zadanie do koordynatora programu.
  • 22-30 marca 2023 – ocena Studium przypadku/projektu przez jury
  • 31 marca – Wyniki I etapu; plik online będzie udostępniony przez koordynatora programu, nauczycielom, którzy zgłosili zespoły. Na platformie programu „Moje finanse”, zakładka Konkurs/Studium przypadku zostanie umieszczona lista 20 zespołów, które zakwalifikowały się do II etapu Konkursu.

 

 • II ETAP
  • 31 marca 2023 r. - Ogłoszenie tematu filmu wraz z opisem (II etap) https://moje-finanse.junior.org.pl/pl/Konkurs. Członkowie zespołów mogą realizować projekt zdalnie. Film może być również animacją.
  • do 23 kwietnia 2023 r. - Przesłanie gotowego filmu do koordynatora programu, na adres mailowy wraz z wymaganymi w regulaminie zgodami oraz określonymi w opisie II etapu danymi. Filmy będą umieszczone przez koordynatora programu na kanale YouTube FMP oraz na platformie „Moje finanse”, w zakładce Głosowanie.
  • od 8 maja 2023 r. od godz. 8:00 do 15 maja 2023 r. do godz. 17:00   Głosowanie online poprzez formularz dostępny na platformie „Moje finanse”, w zakładce Głosowanie.
  • 16 maja 2023 r. - Wyniki głosowania internautów, wybór 12 filmów. Wyniki zostaną udostępnione przez koordynatora programu na platformie programu „Moje finanse” w zakładce Głosowanie.
  • 24 maja 2023 r. Wyłonienie przez Jury, powołanego przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości, finałowych ośmiu zespołów. Wyniki zostaną udostępnione przez koordynatora programu, na platformie programu „Moje finanse” w zakładce Głosowanie.

 

 • III ETAP
  • 25 maja 2023 r. Ogłoszenie szczegółów finału konkursu.
  • 1 - 2 czerwca 2023 r. Ogólnopolski Finał konkursu. Konkurs odbędzie się stacjonarnie w miejscu wskazanym przez organizatora, będzie miał formułę „Innovation camp” i będzie realizowany przez 2 dni. W finale weźmie udział 8 najlepszych zespołów. Ich zadaniem będzie zaproponowanie rozwiązania problemu biznesowego lub społecznego pod okiem mentorów a następnie zaprezentowanie go przed panelem sędziów.