Giełda Papierów Wartościowych - test

Giełda Papierów Wartościowych - test sprawdzający
Pytanie nr 1 z 20
1. Cena akcji: