System bankowy w Polsce - Test

System bankowy w Polsce - test sprawdzający
Pytanie nr 1 z 20
1. Podstawowa funkcja banku komercyjnego to: