Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Materiały

Materiały do programu Moje finanse umożliwiają nauczycielowi realizację treści programowych w interesujący i atrakcyjny dla młodzieży sposób. Pozwalają na stosowanie aktywnych metod nauczania w szeroko rozumianej edukacji ekonomicznej i społecznej.

Program Moje finanse jest wyposażony w pakiet materiałów dydaktycznych uporządkowanych zgodnie z modułami tematycznymi programu. Na platformie znajdują się:

Materiały nauczyciela

 • materiały dydaktyczne - zawierające: przepisy na zajęcia, zadania edukacyjne, prezentacje merytoryczne,
 • gry, quizy, zadania,
 • filmy edukacyjne,
 • testy do weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów wraz z kluczem odpowiedzi,
 • webquesty
 • wykłady interaktywne,

Materiały ucznia

 • wykłady
 • ćwiczenia interaktywne,
 • webquesty
 • konkurs – „Przedsiębiorczy na rynku finansowym”

Na stronie internetowej zamieszczone są materiały dydaktyczne do ośmiu modułów tematycznych:

 • „Świat finansów” - zawiera informacje o systemie bankowym w Polsce, roli banku centralnego oraz o pozostałych instytucjach rynku finansowego w Polsce i na świecie.
 • „Polubić banki” - zawiera podstawowe informacje o pieniądzu np. jak założyć rachunek bankowy, jakie są zasady ubiegania się o kredyt i otrzymania go, a także warunki jego spłaty.
 • „Inwestycja w siebie” – zawiera materiały dydaktyczne z zakresu praw konsumenta, form zatrudnienia,  ubezpieczeń oraz podstawowe informacje dot. marketingu i społecznej odpowiedzialności biznesu.
 • „Mój budżet”- zajmuje się tematyką tworzenia oraz efektywnego zarządzania budżetem osobistym w celu poprawy bezpieczeństwa finansowego i jakości życia.
 • „Moje inwestycje” - przedstawia pozabankowe formy lokowania dostępnych środków finansowych, podstawowe informacje o rynku akcji, operacjach giełdowych, zasadach funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.
 • „Bezpieczne finanse” - porusza takie zagadnienia jak: krytyczne czytanie przepisów prawa, dostarczanie wiedzy z zakresu e-bankowości, przygotowanie do roli świadomego kredytobiorcy, postępowanie w trudnej sytuacji finansowej
 • „Moje kompetencje” – to moduł poświęcony kompetencjom miękkim, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności interpersonalnych i społecznych.
 • „Rynek pracy” – to moduł poświęcony zagadnieniom dotyczącym rynku pracy, branżom i zawodom przyszłości, kompetencjom i umiejętnościom oraz kwestiom związanym z podjęciem zatrudnienia i różnymi jego formami.

>>>>   Kliknij poniżej na prezentacje i przewodniki!  <<<<

Nowe terminy warsztatów

Drodzy nauczyciele,

zapraszamy na warsztaty dla nauczycieli dotyczące realizacji programu "Moje finanse" w szkołach. Warsztaty odbędą się w dwóch terminach 12.04.2021 r. o godz. 14:30 oraz 14.04.2021 r. o godz. 16:00. W celu uzyskania linku do transmisji prosimy rejestrację na stronie: http://fmpwarsztaty.pl/

Instrukcja rejestracji:
1. Klikamy w link: http://fmpwarsztaty.pl/
2. "Dołącz do zajęć"
3. Wybieramy jeden z dwóch terminów
4. "Przejdź do podsumowania"
5. Uzupełniamy swoje dane, imię, nazwisko oraz e-mail, (numer telefonu nie jest obligatoryjny).
Proszę sprawdzić poprawności wpisanych danych oraz czy adres e-mail nie zawiera literówek, ponieważ na podany adres e-mail zostanie przesłany link do warsztatu.
6. "Wyślij"
7. Na podany adres e-mail zostanie przesłany link do warsztatu.

W przypadku problemów lub wątpliwości proszę o kontakt e-mail: maja.baranska@junior.org.pl

Do zobaczenia!
Zespół Fundacji

więcej
Zgłoszenie do programu
Zapraszamy nauczycieli do zgłoszenia się do programu.

więcej