Wszystkie pola są wymagane.

Uczniowie proszeni są o skorzystanie z formularza przypomnienia hasła dostępnego na stronie Uczeń
Logowanie

Materiały

Materiały do programu Moje finanse umożliwiają nauczycielowi realizację treści programowych w interesujący i atrakcyjny dla młodzieży sposób. Pozwalają na stosowanie  aktywnych metod nauczania w edukacji finansowej.


Program Moje finanse jest wyposażony w pakiet materiałów dydaktycznych uporządkowanych zgodnie z modułami tematycznymi programu. Na platformie znajdują się:


materiały nauczyciela

 • Infobank,
 • materiały dydaktyczne,
 • przepisy na zajęcia,
 • zadania edukacyjne,
 • prezentacje,
 • filmy,
 • testy do weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów wraz z kluczem odpowiedzi,
 • wykłady interaktywne,
 • blog naukowy.

materiały ucznia

 • testy uczące,
 • ćwiczenia interaktywne,
 • WebQuest

Na stronie internetowej zamieszczone są materiały dydaktyczne do sześciu  modułów tematycznych:

 • „Świat finansów” - zawiera informacje o systemie bankowym w Polsce, roli banku centralnego oraz o pozostałych instytucjach rynku finansowego w Polsce i na świecie.
 • „Polubić banki” - zawiera podstawowe informacje o pieniądzu np. jak założyć rachunek bankowy, jakie są zasady ubiegania się o kredyt i otrzymania go, a także warunki jego spłaty.
 • „Inwestycja w przyszłość” - przedstawia zasady funkcjonowania i wybór funduszu emerytalnego, mechanizmy wpływające na wysokość emerytury.
 • „Mój budżet”- zajmuje się tematyką tworzenia oraz efektywnego zarządzania budżetem osobistym w celu poprawy bezpieczeństwa finansowego i jakości życia. • „Moje inwestycje” - przedstawia pozabankowe formy lokowania dostępnych środków finansowych, podstawowe informacje o rynku akcji, operacjach giełdowych, zasadach funkcjonowania funduszy inwestycyjnych.
 • „Bezpieczne finanse” - porusza takie zagadnienia jak: krytyczne czytanie przepisów prawa, dostarczanie wiedzy z zakresu e-bankowości, przygotowanie do roli świadomego kredytobiorcy, postępowanie w trudnej sytuacji finansowej.
Zgłoszenie do programu
Zapraszamy nauczycieli do zgłoszenia się do programu.

więcej